ج.ف.هبوط

حضرت

تا چشم ميبيند     و َ    گوشم مي شنيدست 
هرسال اين موقع  كه ميشد فتنه ديدست 

هر سال اين موقع سر سرخ كسي را 
از شاخه هاي نيزه اي  آرام  چيدست 

تا سال ديگر فتنه اي ديگر بيايد 
يك سال چشم و گوش  ها  از هم بريدست 

الحق كه  اين اهل  لجوج و قوم ماجوج 
هر گه  به ذوالقرنين هر قرني رسيدست ،

غير  از عدس  غير از پياز و من و سلوي 
از اسمان  چيزي به ذهنش پركشيدست ؟!...
والله نه،  تنها كسي  مثل هميشه ... 
يك مشت ((حضرت ))! را برايم  سربريدست !
نوش جان هر كه شد
ج.ف.هبوط@};-

 • بازدید : | ۱۳ آذر ۱۳۹۶ | ۱۲:۰۳:۴۹ | ج.ف.هبوط
 • ،

درد

92هجري خوورشيدي

 

انكار مي كني من درد مي كشم ،

ازار مي كني  من درد مي كشم

 

هرجا به هرچه شد پيش همه مرا

انكار مي كني، من درد مي كشم

 

تا بشكني مرا حتي به مرگ خود

، اين كار مي كني من درد مي كشم

 

وقتي كه خسته ام ، باغ ِ بهانه ايي

اصرار!!مي كني ، من درد مي كشم

 

تا مرز خستگي لج مي كني وباز

بسيار  مي كني! من درد مي كشم

 

موي سپيد من ، انگار رو سياست

ليچار!! مي كني ....من درد مي كشم

 

نام غريبه را حفظي ،  مرا به عمد!

تكرار مي كني ، من درد مي كشم

 

ازپشت پلك شب ، ديدم كه با كسي ، 

ديدار مي كني، من درد مي كشم

 

اخر شبي عزيز ما را  ز خود دگر

بيزار مي كني  من درد مي كشم

 

نوش جان ِ هر كه شد

ج.ف.هُبوط

 

درباره ي اين مشق غزل نكته اي بي خودستائي قابل عرض است و آن اينكه:

اين غزل برمختصات ِ قوافي در نوع خود تنها نمونه ي شعر پارسي است كه واژگان قافيه در اولين! واژه ي بيت مطلع آورده شده است و كل مصرع اول به جز واژه ي اول كه قفيه است باقي (رديف) است...

سپاس

 

 

 • بازدید : | ۱۲ آذر ۱۳۹۶ | ۰۷:۲۲:۴۶ | ج.ف.هبوط
 • ،

حجم درد

يزدان را سپاس

 

حجم  ِ وسيع  ِ درد


حجم  ِ وسيع  ِ درد را

در كدامين قالب شعر ميتوان سرود

وزن آزاد هم نمي تواند اين همه ستم كند

درد را كم كند  

 حجم وسيع درد را در كدامين قالب شعر مي توان سرود

 

  پشت بغض كهنه ي وطن

 درد تو ، درد ما ، دردهاي من ،  

 پشت چراغ قرمز خيال

خسته از ستيز بوق و دود

بي خيال ...

حجم  ِ وسيع  ِ درد را در كدامين قالب شعر مي توان سرود

                        شعر را چه سود ؟! ...  

 

  در زمانه اي كه مردهايمان ،

 نه،  پدرهايمان!

  كارشان اينقدر زود دير مي شود

 مادرانمان،

نه: همسران ِ خواهشي كه چشم هايشان از لباس هايشان هم زود سير مي شود ،

 بچه با شير خشك ناگزير مي شود

خانه ها ، خانه هاي خالي از سلام .....

والسلام ...!!!  

حجم وسيع درد را در كدامين قالب شعر مي توان سرود

                   شعر را چه سود ؟! ...      

 

 كوچه هاي اين ور شب ستم ،

 در محله هاي خانه هاي كوچك و كنار هم

ساقيان غم ...دود و دم...

 باز هم ....  

 حجم  ِ وسيع  ِ درد را در كدامين قالب شعر مي توان سرود؟!

شعر  را چه سود؟!

 

 

 سال88

  نوش جان هركه شد

ج . ف. هبوط ديروز  ظهر @};-

 

 

 • بازدید : | ۱۱ آذر ۱۳۹۶ | ۰۸:۴۱:۳۴ | ج.ف.هبوط
 • ،

غريبه

سزدان را سپاس

درآن هنگام كه هنگامه بود...

 

ما با هميم و در كنار ِ هم ، اما  غريبه ايم              
پرسيدم از شناسنامه ات ،آيا غريبه ايم؟!

قبلا كه ما براي ما شدن از ((من)) گذشته ايم
حالا كه ما به هم رسيده ايم، حالا!!  غريبه ايم

هركس كه مي شناسمش به حقيقت غريبه است
با هركه باز مي شناسد ما  را  ،  غريبه ايم

..
صدها علامت ِ تعجب ِ بي سر   ، كه  پشت ِ در
ما زير ِ سقف ِ مشترك! ولي ، تنها... غريبه ايم...!


اصلا مهم نبود هرزمان ، هركس ، كجا ، چه كرد!
اينجا كه خانه هست و خانه ِما، اينجا!  غريبه ايم.

تكليف ِ ما و آشنائيمان چيست   عاقبت؟!
ما يا كه آشناي همدگر و  يا  غريبه ايم..
.
حس ِ بديست در كنار ِ هم اينقدر فاصله!
يك حس ِ مشترك ميان ما نيست:  ما  غريبه ايم...

نزديك تر بيا و فكر چاره باش  بعد از اين ،
هر روز دورتر مي شويم از هم ، تا!  غريبه ايم!

نوش جان ِ هر كه شد
ج.ف.هبوط@};-

 • بازدید : | ۱۱ آذر ۱۳۹۶ | ۰۸:۲۷:۴۲ | ج.ف.هبوط
 • ،

اميرِ غم..

 يزدان را سپاس

غم ارچه خانه زاد ِماست، ما همه! اسير ِ غم

چه ساده مان فريب داد، نگاه ِ سر به زير ِ غم

 

  زمانه ام چو مي زند به تيغ ِ بخت ِ كج ، دگر

تو اي عزيز بگذراز شكسته ايي، اسير ِ غم!

 

به روز جنگ ِ با خودم ، به خيل ِ خام ِ ((سركشي!))

به قلب ِ ما زد و شكست ، سواره ِ دلير ِ غم

 

 به روز ِ تاجداري ِ بهار! سرنگون شدم

زدور دست ِ سرنوشت، چو ديده شد صفيرِ غم

 

 گرسنه چشم ِ آرزو! به سفره ِ پر از تهي

نه ميل ِ هيچ خوردني ، كه خود هميشه سير ِ غم

 

 درون ِ غم پرست ِ من به شادي ات چه كارهست؟!

قضا چو اينقدر بلا نوشته دستگير ِ غم

 

 سفر به ناكجاي ِ ذهن ِ بي هدف! چه مي كنم

چوتا ابد نشسته ام ، به  ايستگاه ِ دير ِ غم..

 

به استناد ِ فعلهاي ِ بي گزاره و نهاد،

به جرم ِ ماضي بعيد! تمام ِ ((حال)) ، گير ِ غم!

 

يقين كه برزخ ِ مرا اميد ِ رستخيز نيست.

كه لا اقل رها شوم ز منكر و نكير ِ غم!

 

مرا چگونه پروريد مام ِ بخت ِ بي پدر

به نان ِ نامرادي و به قطره هاي ِ شير ِ غم

 

 نه آب ِ رفته باز گردد و نه جاي چاره اي

كه خانه ام خراب ! شد ، خرابه! جايگير ِ غم

 

 مرا گلي شكفته بود  و غنچه اي به خواب ِ خوش

كنون به داغ ِ باغ ِ خود ، رهام! در مسير ِ غم

 

 چه شد به باغمان ، چه شد؟! خزان چه كرد ناگهان!

به زير ِ لب شكست و سوخت! باغبان ِ پير ِ غم .

 

اگر كه از كسان ِ من ، طلب كند نشان ِ من،

كنار ِ نخل ِ بي سرم ، نشسته بر حصير ِغم

 

 چه خوب! نقد ِ غم! كه ما ، بهاي جان ! ستانده ايم.

در عصر ِ ارتباطها! و دولت ِ كبير ِ غم!

 

به درس ِ زندگي اگر كه طفل ِ دل فلك شود

رواست تا بترسد! از جريمه ِ دبير ِ غم

 

 به قرن ِ ((بي خيال ِ غم!!)) من و وفاي غم به من ،

به شهر ِدود و داد و دَد! ، نديده ام نظير ِغم..

 

شب ِ غريب ِ ِ بي كسي، كسي به نيمه شب زند

به قلب ِ مرده ِ زمين ، به گريه هاش، تير ِغم!

 

به ((ويل)) ِ كرده ها! اگر چه تا ابد مّخَلَّديم،

سلام ِ شرمسار ِ ما ، به حضرت ِ امير ِ غم!..

 

نوش جان ِ هركه شد..

ج.ف.هُبوط

 • بازدید : | ۱۱ آذر ۱۳۹۶ | ۰۸:۱۲:۰۱ | ج.ف.هبوط
 • ،

آه ِ چاه...

در چاه ! 

هم

گاه ،  نمي توان ...

آه از زمانه ي  سياه  كرد..

 

 

آه..

 

ج.ف.هبوط

1388

 • بازدید : | ۱۱ آذر ۱۳۹۶ | ۱۱:۴۴:۳۴ | ج.ف.هبوط
 • ،

ثمرِعشق..

يزدان را سپاس
پس از آن هنگامه كه قضا گفت گير و قدر گفت ده! ديگر چندان جواب طبع را نمي دادم تا نوروز 94 كه به زادبوم بازگشته بودم براي زندگي..

ده ده زدن ِ سحر به صبح بود كه اين غزل متولد شديك گوشه نشستم كه ببينم ثمر ِ عشق
چل سال پس از حادثه ِ مختصر ِ عشق

يك لحظه بناگوش ِ نظر مقنعه پس زد ،ر
تا چله بيندازد از آن پس پسرِ عشق

چنگيز تر از هر مغولي برسرم آمد
محمودتر از هر پسري با پدر ِ عشق

ترياق تر از هر چه كه داني!، هيجان داشت:
آغاز ِجوان مرگي ما زير ِ سر ِ عشق...

مسموم تر از شهرت ما در شب ِ اين شهر
بدنام تر از خلوت مردم گذر ِعشق

لمس ِ تن شب بود و سحرگاه ِ ندامت
لغزيدن ِ بر بام ِ هوس ، بي خبر ِ عشق

سوگند به گمراهي مان با تبر ِ عشق !
ما هر دو شكستيم به قرآن ! ، كمر ِ عشق

شد عاقبت ما به مثل ، نسيه فروشي
بازار ِ خراب ِ دل! و دائم ضرر ِ عشق

اي عشق ِ محال از نظر ِ عقل ِ جهان بين،
بگذار و برو، دور شو از دردسر ِ عشق

((ايماژ)) نگاهي به كجا برد قلم را!
تا لحظه ي شاعر شدن و شور و شرِ عشق

اي شعر، تو زيبا تر از آني كه نويسم..
ايهام كن ايهام كن ، اي پرده در ِ عشق

طبعم سه بهاران و خزان، خواب ِ زمستان
ترسالي ِ امسال و من و شعر ِ تر ِ عشق!...


نوش جان ِ هر كه شد..

((ج.ف.هبوط))
12/1/94
6 صبح

 • بازدید : | ۱۰ آذر ۱۳۹۶ | ۱۱:۱۴:۱۱ | ج.ف.هبوط
 • ،

آخرین مطالب ارسالی

حضرت
درد
حجم درد
غريبه
اميرِ غم..
آه ِ چاه...
ثمرِعشق..
  منوی اصلی
  آرشیو موضوعی
   موضوعي ثبت نشده است
  درباره ما
   يزدان را سپاس درسالهائي كه گذشت و آنچه گذشت، درچندين جاي فضاي مجازي گاهي مطالبي نهاده ام و تا به امروز كه بربام چهل سالگي ايستاده ام، بنا را بر آن نهاده ام كه اين وبلاگ را اگر عمري باشد و فرصتي، مبناي كار مشق هاي نظم و نثرم در فضاي مجازي قرار دهم. آنچه در بخش نوشتار آي دي ي كلوب دات كام يادگار ايام پرشور شاعري ام مي باشد تنها جائيست كه از نظر اين كمينه شاگرد، مسند مستند براي نمونه هاي مشق نظم و نثر بنده معتبر مي باشد مضاف بر اينكه در كلوب دات كام كه بنا بر شاعري بود و زنده كردن اصليترين تمرين شاعري و البته هنر شاعري يعني (ارتجال) كه به بداهه سرائي نيز مشهور است نهاده بودم و به آن افتخار نيز مي كنم از آنروي ك تا پيش از آن به ندرت محفلي ادبي بر موضوع شعر چه در فضاي مجازي و چه در محافل حضوري موجود بود كه در آن ارتجال! اين كليدي ترين تمرين و شرط شاعري اجرا بشود و امروز مفتخرم به اينكه از پس آن چند سالي كه شب و روزم را بر اشاعه و اجراي اين مهم نهادم امروز كمتر فضائي كه مجازي و چه حضوري در خصوص كار كارگاهي شعر مي يابيم كه بداهه سرائي نداشته باشد. بر همين اساس و طبيعتا غالب نمونه هاي مشق شعر بنده به قولي معروف (شعر تر ! ) بوده و در همان زمان بي هيچ ويرايش و پيرايش و آرايش در فضاي مجازي و به خصوص در صحفه ي كلوب دات كام بنده قرار داده شده است و از اينروي مخاطب گرامي چنانچه به آن جا برود و نمونه مشق هاي بنده را تورق فرمايد اين نكته را نيز مدنظرداشته باشد . سپاس بيكران... چون كه نسخته سخن سرسري هست برِ گوهريان، گوهري! نكته نگه دار نگر چون! بود نكته كه سنجيده و موزون!! بود... شادباش و دير زي ج.ف.هبوط نهمين روز برج آذر نودوشش خوورشيدي
  پنل کاربری
   نام کاربری :
   پسورد :
  عضویت
   نام کاربری :
   پسورد :
   تکرار پسورد:
   ایمیل :
   نام اصلی :
  پيوندهای سایت
   لينكي ثبت نشده است
  پیوندهای روزانه
  آرشيو مطالب
  آمار
   افراد آنلاين : 1
   بازديد امروز : 1
   بازديد ديروز : 0
   بازديد كل : 125
  امکانات وب

  سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان